ข้อมูล eBook

ชื่อ: Premier Pro + After Effect CS6

ผู้แต่ง: ณัฐพงศ์  วณิชชัยกิจ

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จึงเลือกใช้วิธีสอนแบบ จับมือทำทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านทำตามไปได้แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อนจากนั้นจึงเสริมด้วยความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อให้ประยุกต์ใช้กับงานตัดต่อของตนเองได้ต่อไปในอนาคต