ข้อมูล eBook

ชื่อ: Excel  VBA

ผู้แต่ง: กิตตินันท์  พลสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อ่านเข้าใจง่าย ใช้ได้ทุกสายงานไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน บุคคล การตลาด ไอที เรียนรู้จากตัวอย่างที่พบเห็นอยู่ทุกวันในชีวิตคนทำงานใช้งานได้กับ Excel 2007 และ 2003

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-11-26 00:41
2020-10-21 01:21