ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานส่งกำลังรถยนต์

ผู้แต่ง: อ.ชาญชัย ทองประสิทธิ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

- หนังสือเรียนเล่มนี้แบ่งเป็น 13 บท ในแต่ละบทได้วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์รายชิชา คือให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ระบบต่างๆ สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนและบำรุงรักษาเครื่องยนต์