ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานเครื่องล่างรถยนต์

ผู้แต่ง: อ.ชาญชัย ทองประสิทธิ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติ ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน ถอดประกอบ ตรวจสภาพระบบ รองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การตั้งศูนย์ล้อ การบริการล้อและยาง