ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานเครื่องยนต์ดีเซล

ผู้แต่ง: อ.ชาญชัย ทองประสิทธิ์/อ.วิระ ทองประสิทธิ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 15 บท แต่ละบทได้วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดแระสงค์ราชวิชา คือให้มีความเข้าใจหลักการทำงานและหน้าที่ระบบต่างๆสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลได้