ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชิ้นส่วนเครื่องกล

ผู้แต่ง: อ.วิโรจน์ สุวรรณรัตน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนที่ใช้ส่งกำลัง ระบบงานสวม ชนิดรูปแบบ ลักษณะการใช้งานของโบลต์และนัต เพลง ลิ่ม รองลื่น ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน และพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตซ์ เบรก การถอดประกอบ และการบำรุง