ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีเครื่องมือกล

ผู้แต่ง: อ. ทวี มณีสาย

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา