ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 30001-2003

ผู้แต่ง: จิราภร อเนกศุภพล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา